Računovodstvo

Na področju računovodstva vam nudimo naslednje storitve:

Racunovodstvo

 • Računovodske in knjigovodske storitve v celoti ali delno po vašem naročilu za s.p., d.o.o., d.n.o. in društva
 • Vodenje poslovnih knjig
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje plačilnega prometa (plačevanje preko spletne banke)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev ter amortizacija le teh
 • Obračun DDV
 • Obračun plač ter socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih izplačil fizičnim osebam
 • Izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, subvencij
 • Pomoč pri izterjavi
 • Pomoč pri izdelavi finančnih načrtov
 • Svetovanje na področju računovodstva, davkov, pravnih in zavarovalnih storitev
 • Ostale storitve po želji stranke

Povprasevanje