Ostale storitve

Administrativne in ostale storitve:

Adminstracija

  • Izdelava opominov, predračunov, računov
  • Priprava pogodb
  • Izdelava ponudb
  • Vodenje kadrovskih evidenc
  • Urejanje pošte
  • Prijave, odjave v zaposlitev
  • Pogodbe o zaposlitvi
  • Storitve v zvezi z pridobitvijo delovnih dovoljenj za tujce
  • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi in preoblikovanju podjetja

Povprasevanje