Davčno svetovanje

Na področju davčnega svetovanja vam nudimo naslednje storitve:Davcno_svetovanje

  • Priprava in oddaja potrebnih davčnih obračunov v E-Davke
  • Obračun vseh vrst davkov, trošarin, prispevkov in taks
  • Svetovanje pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb in davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
  • Svetovanje na področju DDV-ja pri mednarodnih transakcijah
  • Nudimo sodelovanje v primerih davčne inšpekcije
  • Obračun dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb

Povprasevanje